ta första trampet.
vi gör resten.

Lämna dina kontaktuppgifter så tar vi kontakt så fort som möjligt. 

Du kan också kontakta oss via telefon eller epost:

Ta första trampet

VI HJÄLPER DIG HITTA LÖSNINGEN

ebike Charge Laddningstaket kan utrustas med olika tekniska produkter som t.ex. solpaneler, batteripaket, WiFi-anslutning, vädersensorer och kamera. Tejpningar, skivor och digitala skärmar för info och/eller reklambruk kan installeras på båda kortsidorna. Laddningstaket utrustas med en led-ljusskylt.

Laddningstaket kan förses med bänkar på utsidan för att öka trivseln. Arkitektoniskt kan man höja profilen på produkten genom att t.ex. montera trä- eller målade stålribbor längs väggarna.