NY INNOVATION

Produkter för laddning av elcyklar

EB 106 / Laddningstak

I eBike Charge Laddningstaket kan man ladda sex stycken elcyklar under tak. Laddningen sker i laddningsskåp. Varje laddningsskåp är försett med felströmsbrytare. 

Såväl cyklarna som laddningsskåpen kan enkelt låsas med ett vajerlås eller hänglås som användaren har med sig. Laddningstaket har som standard en armatur med rörelsedetektor som tänder automatiskt vid rörelse i närheten.

Laddningstakets stomme tillverkas av svartmålat stål. Laddningstakets nedre stomme är fylld med betong och väger över 1600 kg, vilket innebär att taket hålls stadigt på plats utan skild fastsättning.

Laddningstaket har en komplett elcentral för eltillförsel från en mätarcentral eller så kan den också fungera som mätarcentral vid en egen anslutning till elnätet. Platsen för laddningstaket skall vara så jämn och vågrät som möjligt – då är det lätt att placera taket direkt på sin plats.

Laddningstaket förses med de tejpningar och instruktioner som kunden önskar. Som tillval kan EB 106 tejpas med antigraffiti tejp för att väsentligt både hindra bestående klotter och underlätta städandet ifall stommen blir klottrad på.

"Laddningstaket förses med de tejpningar och instruktioner som kunden önskar." 

Dsc02670
ELCYKLARS POPULARITET I VÄRLDEN
100%

EB 206 / Laddnings­inhängnad

I eBike Charge Laddningsinhägnaden kan man ladda sex stycken elcyklar. Laddningen sker i laddningsskåp. Varje laddningsskåp är försett med felströmsbrytare. Såväl cyklarna som laddningsskåpen kan enkelt låsas med ett vajerlås eller hänglås som användaren har med sig.

Laddningsinhägnaden har en komplett elcentral för eltillförsel från en mätarcentral eller så kan den också fungera som mätarcentral vid en egen anslutning till elnätet.

Laddningsinhägnadens stomme tillverkas av svartmålat stål. Inhängnadens nedre stomme är fylld med betong och väger över 1300 kg, vilket innebär att den hålls stadigt på plats utan skild fastsättning. Platsen för laddningsinhägnaden skall vara så jämn och vågrät som möjligt – då är det lätt att placera den direkt på sin plats.

Laddningsinhägnaden förses med de tejpningar och instruktioner som kunden önskar. Som tillval kan EB 206 tejpas med antigraffititejp för att väsentligt både hindra bestående klotter och underlätta städandet ifall stommen blir klottrad på.

"Platsen för laddningsinhägnaden skall vara så jämn och vågrät som möjligt.”

EB 304 / Laddningsstolpe

I eBike Charge Laddningsstolpen kan man ladda fyra stycken elcyklar. Laddningen sker i laddningsskåp. Batterierna kan endera sättas i skåpet eller så endast föra ut laddarens kabel från skåpet till cykelns laddare för att sedan låsa skåpet.

EB 304 laddningsstolpen är formad som en halvcirkel så att den kan placeras mot en vägg för att väsentligt minska det utrymme den kräver. Eltillförseln sker med vanlig koppling till fastighetens elnät. Laddningsskåpet är försett med felströmsbrytare.

Såväl cyklarna som laddningsskåpen kan enkelt låsas med ett vajerlås eller hänglås som användaren har med sig.

Laddningsstolpens stomme tillverkas av svartmålat stål. Laddningsstolpens nedre del är speciellt tung så att dess egen vikt tillsammans med dess fastsättning räcker till för att hålla stolpen stadigt på plats. Platsen för laddningsstolpen skall vara så jämn och vågrät som möjligt – då är det lätt att placera den direkt på sin plats.

Laddningsstolpen förses med de tejpningar och instruktioner som kunden önskar. Som tillval kan EB 304 tejpas med antigraffiti tejp för att väsentligt både hindra bestående klotter och underlätta städandet ifall stommen blir klottrad på.

"Formad som en halv cylinder, så att den lätt kan installeras på en vägg.”

EB 308 / Laddnings­stolpe

I eBike Charge Laddningsstolpen kan man ladda åtta stycken elcyklar. Laddningen sker i laddningsskåp. Batterierna kan endera sättas i skåpet eller så endast föra ut laddarens kabel från skåpet till cykelns laddare för att sedan låsa skåpet.

EB 308 laddningsstolpen är formad som en cirkel. Eltillförseln sker med vanlig koppling till fastighetens elnät. Laddningsskåpet är försett med felströmsbrytare. Såväl cyklarna som laddningsskåpen kan enkelt låsas med ett vajerlås eller hänglås som användaren har med sig.

Laddningsstolpens stomme tillverkas av svartmålat stål. Laddningsstolpens nedre del är speciellt tung så att dess egen vikt tillsammans med dess fastsättning räcker till för att hålla stolpen stadigt på plats. Platsen för laddningsstolpen skall vara så jämn och vågrät som möjligt – då är det lätt att placera den direkt på sin plats.

Laddningsstolpen förses med de tejpningar och instruktioner som kunden önskar. Som tillval kan EB 308 tejpas med antigraffititejp för att väsentligt både hindra bestående klotter och underlätta städandet ifall stommen blir klottrad på.

"Såväl cyklarna som laddnings­skåpen kan enkelt låsas.”

Laddningsstolpe

EB 400

EB 400 elcentralen är en matningscentral för EB 401 och EB 402  laddningsboxarna. Använd EB 400 om du installerar flera laddningsboxar bredvid varandra.

EB 400 centralen innehåller bl.a. felströmsbrytare och automatsäkringar.

"Använd EB 400 om du installerar flera laddningsboxar bredvid varandra."

Dsc08628

EB 401 / Laddningsbox

I eBike Charge Laddningsboxen kan man ladda en elcykel. Den levereras så att den direkt kan installeras på väggen.

Laddningsboxen lämpar sig väl för inomhusbruk i egnahemshus, i husbolag, i företag samt affärsutrymmen. Laddningsboxen innehåller en box för cykelns egna laddningsdon eller för batteriet.

Laddningsboxen har ett hål igenom vilken man kan dra laddningskabeln samt låsa den då elcykelns batteri inte tas loss från cykeln. Laddningsboxen kan låsas med hänglås.

"Laddningsboxen innehåller en box för cykelns egna laddningsdon eller för batteriet.”

2
 Dsc9941

EB 402 / LADDNINGSBOX

I eBike Charge laddningsboxen kan man ladda två elcyklar i varsin laddningsbox.

Den levereras så att den direkt kan installeras på väggen. Laddningsboxen lämpar sig väl för inomhusbruk i egnahemshus, i husbolag, i företag samt affärsutrymmen. Laddningsboxen innehåller två boxar för cykelns egna laddningsdon eller för batteriet.

Laddningsboxen har ett hål igenom vilken man kan dra laddningskabeln samt låsa den då elcykelns batteri inte tas loss från cykeln. Laddningsboxen kan låsas med hänglås.

"Laddnings­boxen kan låsas med hänglås."

Dsc02923

EB 406 / Laddnings­central

eBike Charge Laddningscentralen är designad för ladda sex stycken elcyklar. Den levereras så att den kan direkt installeras mot väggen. Laddningscentralen lämpar sig bra för husbolag, företag och affärsutrymmen.

Centralen har sex laddningsboxar för laddning av elcykelbatterier. Varje laddningsbox har ett hål igenom vilken man kan dra laddningskabeln samt låsa den då elcykelns batteri inte tas loss från cykeln. Varje laddningsbox kan låsas med hänglås.

Laddningscentralen har en brandvarnare som kan kopplas till fastighetens brandvarningssystem.

"Varje laddningsbox kan låsas med hänglås.”

1

Skräddarsy din egen produkt

VI HJÄLPER DIG HITTA LÖSNINGEN

ebike Charge Laddningstaket kan utrustas med olika tekniska produkter som t.ex. solpaneler, batteripaket, WiFi-anslutning, vädersensorer och kamera. Tejpningar, skivor och digitala skärmar för info och/eller reklambruk kan installeras på båda kortsidorna. Laddningstaket utrustas med en led-ljusskylt.

Laddningstaket kan förses med bänkar på utsidan för att öka trivseln. Arkitektoniskt kan man höja profilen på produkten genom att t.ex. montera trä- eller målade stålribbor längs väggarna.