NY stilig produkt – Laddningsstolpe

Laddningsstolpe

I eBike Charge Laddningsstolpen kan man ladda åtta stycken elcyklar. Laddningen sker i laddningsskåp. Batterierna kan endera sättas i skåpet eller så endast föra ut laddarens kabel från skåpet till cykelns laddare för att sedan låsa skåpet.

EB 308 laddningsstolpen är formad som en cirkel. Eltillförseln sker med vanlig koppling till fastighetens elnät. Laddningsskåpet är försett med felströmsbrytare. Såväl cyklarna som laddningsskåpen kan enkelt låsas med ett vajerlås eller hänglås som användaren har med sig.

Laddningsstolpens stomme tillverkas av svartmålat stål. Laddningsstolpens nedre del är speciellt tung så att dess egen vikt tillsammans med dess fastsättning räcker till för att hålla stolpen stadigt på plats. Platsen för laddningsstolpen skall vara så jämn och vågrät som möjligt – då är det lätt att placera den direkt på sin plats.

Laddningsstolpen förses med de tejpningar och instruktioner som kunden önskar. Som tillval kan EB 308 tejpas med antigraffititejp för att väsentligt både hindra bestående klotter och underlätta städandet ifall stommen blir klottrad på.